werkzaamheden

verstand van processen...

Conflictbemiddeling:

Analyse van de problematiek & plan van aanpak, zowel individueel als teamgericht.

 

Begeleiding van veranderingsprocessen:

Onderwijskundige verandering, visieontwikkeling, strategie-ontwikkeling, gesprekkencyclus, Opbrengstgericht Werken, lesobservaties, etc.

 

Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen:

Efficiƫnter en effectiever.

 

Reorganiseren van de administratieve organisatie:

Strakker en overzichtelijker.

 

Ontwikkeling van beleidsnota's:

Samen zoeken naar nut en noodzaak.